Tin tức và sự kiện

17/05/2023 615

Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo cáo viên trong chương trình là đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Điểm cầu Hội nghị tại Trường Đại học Đồng Tháp

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính tại tỉnh và trực tuyến đến 219 điểm cầu, có khoảng 32.200 đại biểu tham dự. Trong chương trình, tại điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp gần 650 đảng viên và viên chức tham dự gồm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp; Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận; Ban Chấp hành Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên và viên chức Trường Đại học Đồng Tháp tham dự chương trình trực tuyến.

Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp thảo luận

Hội nghị quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm như: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay T đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp uỷ cơ sở, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia