Tin tức và sự kiện

01/02/2023 831

Bảng xếp hạng Webometrics tháng 01 năm 2023: Trường Đại học Đồng Tháp tăng 287 bậc so với bảng xếp hạng tháng 7 năm 2022

Ngày 01/02/2023, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới Webometrics lần thứ nhất của năm 2023. Tiếp tục duy trì sự thăng tiến trong các kỳ xếp hạng trước, trong kỳ xếp hạng này, Trường Đại học Đồng Tháp đã tăng 287 bậc so với bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics được công bố vào tháng 7 năm 2022 với vị trí 6.348; so với bảng xếp hạng cùng kỳ cách đây một năm (tháng 01 năm 2022) thì Trường Đại học Đồng Tháp tăng 637 bậc.
Khu vực Đông Nam Á, có 4.693 các cơ sở giáo dục đại học được đưa vào bảng xếp hạng thì Trường Đại học Đồng Tháp đứng vị trí thứ 354. Đối với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, có 184 cơ sở giáo dục đại học có tên trong bảng xếp hạng đợt này, trong đó Trường Đại học Đồng Tháp đứng vị trí thứ 42, tăng 01 bậc so với bảng xếp hạng tháng 7 năm 2022.
 
Bảng xếp hạng Top 50 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam theo Webometrics (cập nhật tháng 01 năm 2023)
Nguồn: https://webometrics.info/en/Asia/Vietnam
Bảng xếp hạng Webometrics là một sáng kiến của nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm Cybermetrics (thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004. Bảng xếp hạng được công bố vào cuối tháng 01 và tháng 7 hàng năm, dựa vào việc đánh giá 3 chỉ số gồm:
 
Phương pháp đánh giá xếp hạng các trường đại học của Webometrics (cập nhật tháng 01 năm 2023)
Nguồn: https://webometrics.info/en/current_edition
(1) Chỉ số về mức độ hiển thị (Visibility) với trọng số đánh giá 50%: Số lượng website con liên kết tới website của cơ sở giáo dục (được chuẩn hóa và chọn giá trị trung bình). Dữ liệu được lấy từ hệ thống Ahref và Majestic.
(2) Chỉ số về mức độ minh bạch (Transparency) với trọng số đánh giá 10%: Số lượng trích dẫn của 310 nhà khoa học hàng đầu của trường có hồ sơ trên Google Scholar (loại trừ 30 nhà khoa học có số lượng trích dẫn cao đột biến, nếu có). Dữ liệu lấy từ Google Scholar. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học.
(3) Chỉ số về mức độ xuất sắc (Excellence): Số lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 27 nhóm lĩnh vực chuyên môn trong cơ sở dữ liệu, giai đoạn 5 năm (2017-2021). Dữ liệu được lấy từ nguồn Scimago. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình công bố quốc tế của trường đại học.
Để có sự thăng tiến trên bảng xếp của Webometrics là do Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, trong đó có chính sách khuyến khích giảng viên và người học nâng cao chất lượng công bố khoa học, đặc biệt là công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus. Bên cạnh đó, việc các bài báo xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được đưa vào chỉ mục trích dẫn trên hệ thống Google Scholar, cũng như gắn mã định danh tài liệu số DOI cho các bài báo đã góp phần nâng cao điểm số về chỉ số mức độ ảnh hưởng của website Nhà trường. Mặt khác, một số giảng viên của Trường có hồ sơ trên hệ thống Google Scholar với số lượng trích dẫn cao cũng góp phần nâng cao điểm số về chỉ số mức độ minh bạch. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
- Thường xuyên công bố, cập nhật thông tin về kết quả hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, hợp tác và phục vụ cồng đồng trên website của Trường và các đơn vị. Việc công bố các thông tin kết quả hoạt động của Nhà trường trên website sẽ giúp cộng đồng dễ tiếp cận thông tin kịp thời, tăng mức độ ảnh hưởng của website và hình ảnh của Nhà trường đến với xã hội.
- Mỗi nhà khoa học cần hệ thống hóa các sản phẩm công bố khoa học trên hồ sơ Google Scholar. Việc cập nhật hồ sơ và công bố khoa học trên Google Scholar cần được xác thực bằng tài khoản email của Trường Đại học Đồng Tháp (@dthu.edu.vn), việc này sẽ tăng mức độ ảnh hưởng uy tín học thuật của Trường tới cộng đồng học thuật quốc tế, các công bố khoa học trên hệ thống trực tuyến sẽ tự động cập nhật hồ sơ của nhà khoa học, giúp cho cộng đồng học thuật, xã hội trong nước và quốc tế dễ dàng tiếp cận sản phẩm khoa học, qua đó, gia tăng cơ hội được trích dẫn của các công bố, làm tăng chỉ số tác động của công bố khoa học.
Hy vọng trong thời gian tới, Trường Đại học Đồng Tháp sẽ tiếp tục thăng tiến về thứ bậc trên bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất của Việt Nam và thế giới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Danh Trung
Phòng Khoa học và Công nghệ


XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia