Tin tức và sự kiện

15/12/2022 591

Trường Đại học Đồng Tháp thống nhất giải pháp đạt chỉ tiêu về lĩnh vực khoa học và công nghệ trong năm học 2022-2023

Sáng ngày 15/12, TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã chủ trì phiên họp trao đổi với các đơn vị đào tạo về giải pháp đạt chỉ tiêu của lĩnh vực khoa học và công nghệ trong năm học 2022-2023 và đề xuất triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở từ năm học 2023 – 2024 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh chương trình

TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì phiên họp

Phiên họp trao đổi tạo sự đồng thuận giữa các đơn vị và thống nhất hành động đạt các mục tiêu về lĩnh vực khoa học và công nghệ trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030. Cụ thể, cùng với việc đề xuất các giải pháp đạt chỉ tiêu của lĩnh vực khoa học và công nghệ trong năm học 2022-2023, buổi trao đổi đề xuất có tối thiểu 50 đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được triển khai từ năm học 2023 – 2024. Với phương châm ưu tiên, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo sự hài hòa giữa số lượng sinh viên đang đào tạo và số lượng đề tài được triển khai ở các đơn vị đào tạo. Đồng thời, các đề tài cấp cơ sở có sản phẩm được đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích được giao cho các đơn vị đào tạo chủ trì thực hiện.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo phát biểu ý kiến

TS. Trương Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp phát biểu ý kiến

Trong đó, các đơn vị đào tạo đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có các sản phẩm phục vụ hoạt động đào tạo, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng; phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên đề xuất tài và các hoạt động có liên quan và hỗ trợ, tư vấn, tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên triển khai thực hiện các đề tài đã ký hợp đồng triển khai thực hiện.

Thời gian vừa qua, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức các phiên làm việc trao đổi các nội dung chuyên môn với các đơn vị trên các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Thể hiện sự quyết tâm của Nhà trường trong việc tạo mọi điều kiện và tiềm lực, khai thác nguồn lực sẵn có để phục vụ hiệu quả sự phát triển chung thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, phối hợp triển khai, hỗ trợ có hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động về khoa học công nghệ cấp cơ sở từ năm học 2023 – 2024 và các năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia