Tin tức và sự kiện

10/11/2022 204

Đảng ủy Khối sinh hoạt chính trị, tư tưởng và nội dung về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 10/11, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng và nội dung về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Trường Đại học Đồng Tháp và 185 điểm cầu trực tuyến của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và hơn 6.400 cán bộ, đảng viên tham dự.

Quang cảnh chương trình

Đại biểu tham dự trong chương trình

Trong chương trình, đồng chí Lương Thanh Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã trình bày chuyên đề: Nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; đồng chí Cao Dao Thép, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, trình bày chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” dựa trên nền tảng lý luận “xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh". Liên hệ thực tế việc học tập Chuyên đề năm 2022 trong Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp.

Đồng chí Lương Thanh Tân, trình bày chuyên đề

Đồng chí Cao Dao Thép, trình bày chuyên đề

Đồng thời, trong chương trình sinh hoạt chính trị BTV Đảng ủy Khối đã tổ chức Toạ đàm, thảo luận với chủ để: Từ tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến vấn đề “tự soi”, “tự sửa” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” với sự tham dự của các diễn giả đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Cao Dao Thép, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.

Chương trình Tọa đàm

Ảnh lưu niệm

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, trong chương trình giúp cấp uỷ cơ sở, tổ chức đảng và ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục cụ thể hoá thành nội dung thực hiện sinh hoạt chính trị, tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” phù hợp với đặc thù của các chi bộ, đảng bộ; đồng thời, xây dựng hệ giá trị văn hoá Đồng Tháp dựa trên nền tảng hệ giá trị văn hoá Việt Nam. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng chuẩn mực con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, "nghĩa tình, năng động, sáng tạo", hướng đến Chân - Thiện - Mỹ.

Chương trình sinh hoạt chính trị học tập, tư tưởng tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động. Bên cạnh đó, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia