Tin tức và sự kiện

05/10/2022 398

Tập huấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường (lần 3)

Sáng ngày 04/10, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Tập huấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường (lần 3) do Chuyên gia cao cấp PGS.TS. Lê Quang Minh – Chuyên gia Chiến lược, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm báo cáo viên chương trình tập huấn.

PGS,TS. Lê Quang Minh – Tập huấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường

Chương trình tập huấn lần 3 tiếp tục cập nhật, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cho việc thực hiện các Chiến lược phát triển Trường trong thời gian tới. Với các nội dung mang tính thực tiễn, cập nhật kịp thời cho đội ngũ viên chức quản lý của Trường trong việc xây dựng các kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường trong thời gian tới. Đảm bảo xây dựng được tầm nhìn, sứ mạng, giá  trị; quản trị, lãnh đạo và quản lý, quản lý chiến lược, chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất, quan hệ và mạng lưới đối ngoại...

Trao đổi, thảo luận, thực hành trong lớp tập huấn

Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 6 quan điểm phát triển: phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; đảm bảo tính kế thừa và theo đuổi mục tiêu mới, đảm bảo tính toàn diện, có khâu đột phá, phát triển nhanh và bền vững; xác định nhân tố con người là trung tâm của chiến lược phát triển, phát triển vì con người, do con người; gắn phát triển với đổi mới hoạt động quản trị nhà trường năng động, hiệu quả và tiên phong; dựa trên triết lý giáo dục và hệ giá trị cốt lõi; tận dụng cơ hội của thời đại hội nhập, đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục, đối tác trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia