Tin tức và sự kiện

25/11/2021 1314

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Tính bị chặn và tính co toàn cục của nghiệm đối với hệ phương trình vi phân…”

Sáng ngày 25/11, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Tính bị chặn và tính co toàn cục của nghiệm đối với hệ phương trình vi phân có chậm phụ thuộc thời gian và ứng dụng” do TS. Lê Trung Hiếu làm chủ nhiệm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội đồng nghiệm thu có 07 thành viên, do PGS,TS. Phạm Minh Giản, Trường Đại học Đồng Tháp làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Lê Trung Hiếu, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội đồng.

Tại phiên họp, TS. Lê Trung Hiếu - chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính và kết quả đạt được của đề tài: (1) Một phương pháp tiếp cận mới cho bài toán ổn định tiệm cận của nghiệm đối với hệ phương trình vi tích phân Volterra phi tuyến phụ thuộc thời gian với chậm hữu hạn và chậm vô hạn; (2) Nhiều tiêu chuẩn tường minh mới cho tính ổn định tiệm cận của nghiệm đối với hệ phương trình vi tích phân Volterra phi tuyến phụ thuộc thời gian và ví dụ; (3) Một phương pháp tiếp cận mới cho bài toán ổn định mũ theo trung bình cấp hai của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm bị chặn; (4) Nhiều tiêu chuẩn tường minh mới cho tính ổn định mũ theo trung bình cấp hai của nghiệm đối với hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm và ví dụ; (5) Một số tiêu chuẩn tường minh mới cho tính co suy rộng của hệ phương trình vi phân phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm và ví dụ; (6) Một số áp dụng của kết quả đạt được vào việc nghiên cứu tính chất tiệm cận của nghiệm đối với một số mô hình toán học như hệ dân số sinh học và mạng nơron.

Các thành viên Hội đồng và nhóm nghiên cứu trao đổi về kết quả của đề tài

Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm tác giả đã công bố được 02 bài báo trên tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS được xếp hạng Q1 và Q2 theo Scimagor; 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và 03 bài viết toàn văn đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Đề tài đã hỗ trợ đào tạo được 02 nghiên cứu sinh và 02 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài. Về sản phẩm ứng dụng, đề tài đã xây dựng được mô hình ứng dụng lý thuyết về tính bị chặn, co, ổn định của điểm cân bằng của một số lớp hệ dân số sinh học và mạng nơron.

Tổng quan phiên họp trực tuyến

Với bản báo cáo nội dung và các sản phẩm đạt được của Đề tài, thay mặt Hội đồng, PGS,TS. Phạm Minh Giản kết luận: Đề tài đã đáp ứng các mục tiêu và nội dung nghiên cứu theo Thuyết minh đã phê duyệt; các sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo và sản phẩm ứng dụng đạt theo yêu cầu và có một số sản phẩm vượt so với đăng ký. Tuy nhiên, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu cần điều chỉnh về mặt hình thức trình bày và một số nội dung nghiên cứu theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nghiệm thu chúc mừng TS. Lê Trung Hiếu và nhóm nghiên cứu đã đạt được kết quả theo yêu cầu. Hội đồng nghiệm thu đề nghị TS. Lê Trung Hiếu hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức nghiệm thu cấp Bộ theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Thùy Dương - Phượng VyXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia