Tin tức và sự kiện

23/11/2021 827

Triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng năm học 2021-2022

Sáng ngày 23/11, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức họp triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng (BĐCL) bên trong năm học 2021-2022 với sự chủ trì của TS. Lương Thanh Tân – Quyền Hiệu trưởng, Trưởng ban BĐCL Trường Đại học Đồng Tháp, cùng sự tham gia của các thành viên Ban BĐCL bằng hình thức trực tuyến.

Quang cảnh phiên họp điểm cầu chính tại Phòng họp Hiệu bộ

Phiên họp triển khai các hoạt động BĐCL bên trong năm học 2021-2022 với các nội dung: dự thảo Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo đảm chất lượng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Sổ tay Bảo đảm chất lượng; dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban BĐCL và tổ BĐCL; dự thảo đề cương Đề án Nâng cao chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, các thành viên tham gia thảo luận, đóng góp về dự thảo Kế hoạch BĐCL năm học 2021-2022; tư vấn chọn các chương trình đào tạo để tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn FIBAA (2021-2023); tư vấn chọn các CTĐT để tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn MOET (2021-2022) dự trên danh sách đăng ký của các chương trình đào tạo; tư vấn chọn tổ chức kiểm định để đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2; chuẩn bị các điều kiện để đánh giá online 07 chương trình đào tạo đã đăng ký.

TS. Lương Thanh Tân – Quyền Hiệu trưởng, Trưởng ban BĐCL Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu kết luận

Trong những năm qua, Trường Đại học Đồng Tháp luôn chú trọng công tác BĐCL thông qua việc thường xuyên đổi mới và hội nhập trong hoạt động đào tạo; sáng tạo và năng động trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia