Tin tức và sự kiện

09/11/2021 1532

Họp Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 9/11, Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Đồng Tháp họp phiên toàn thể bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 25 thành viên Hội đồng và các thành viên Ban thư ký. TS. Lương Thanh Tân – Quyền Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì phiên họp.

Các thành viên Hội đồng đã tham gia thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian tự đánh giá, thông qua Dự thảo Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục, thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng và từng nhóm công tác, đồng thời phân công các nhóm tổ chức lập bản Master Plan theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí.

Kết luận phiên họp, TS. Lương Thanh Tân – Quyền Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá nhấn mạnh: “Tự đánh giá các hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn 2017 - 2021 theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên thực hiện trong năm học 2021 – 2022. Nhà trường đề nghị các cá nhân và đơn vị liên quan cùng đồng lòng hợp sức, tập trung nguồn lực và thời gian để hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra, khẳng định uy tín chất lượng và thương hiệu của Trường Đại học Đồng Tháp”.

Tâm An – Văn CảnhXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia