Tin tức và sự kiện

07/11/2021 2315

Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt”

Sáng ngày 06/11/2021, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt”  do ThS. Ngô Tấn Phúc làm chủ nhiệm. Để thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID 19, Nhà trường đã quyết định tổ chức nghiệm thu đề tài theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 3051/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 07 thành viên và do TS. Trịnh Thanh Đèo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, ThS Ngô Tấn Phúc - chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính và kết quả đạt được của đề tài: (1) Tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Cohn; (2) Tính chất phần tử sinh vô hạn của đại số đường Leavitt; (3) Tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt; (4) Sự thay đổi tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt qua một số phép biến đổi đồ thị; (5) Tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt của một số đồ thị đặc biệt; (6) Tính chất cơ sở bất biến của đại số siêu ma trận; (7) Tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt có trọng số hữu hạn chiều.

Sau đó, lần lượt các thành viên trong Hội đồng đọc bản nhận xét, góp ý và trao đổi thêm với nhóm nghiên cứu về những kết quả đã đạt được và các vấn đề cần chỉnh sửa bổ sung. Thay mặt Hội đồng, TS Trịnh Thanh Đèo kết luận: Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; được đầu tư và nghiên cứu nghiêm túc. Đề tài đáp ứng các mục tiêu và nội dung đặt ra; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sản phẩm theo thuyết minh đã được phê duyệt. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu

ThS. Ngô Tấn Phúc, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng và nhóm nghiên cứu trao đổi về kết quả của đề tài

Tổng quan phiên họp trực tuyến

Tác giả: Phượng VyXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia