Tin tức và sự kiện

02/04/2021 295

Tập huấn phát triển chương trình đào tạo chu kỳ 2021-2025

Ngày 03/4, Trường Đại học Đồng Tháp triển khai tập huấn phát triển chương trình đào tạo chu kỳ 2021-2025 với sự tham dự báo cáo của GS. TS. Lê Hoài Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia TP.HCM, TS. Lâm Quang Vũ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -  Đại học Quốc Gia TP.HCM. Cùng với sự quan tâm tham dự của đại diện Lãnh đạo các khoa; Trưởng bộ môn và tương đương; Chuyên viên các đơn vị liên quan.

TS. Lâm Quang Vũ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -  Đại học Quốc Gia TP.HCM

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung xoay quanh kỹ năng xây dựng chuẩn đầu ra, kỹ thuật khảo sát và xử lý dữ liệu của các bên liên quan về chuẩn đầu ra; Kỹ năng cập nhật chương trình đào tạo, kỹ thuật xây dựng sơ đồ khóa học, ma trận phân nhiệm học phần và chuỗi học phần; Kỹ năng xây dựng đề cương học phần… Tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan. Từ đó, giúp giảng viên tiếp cận phương pháp, kỹ thuật phát triển chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của các ngành đang tổ chức rà soát, phát triển, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Giảng viên Trường Đại học Đông Tháp tham gia tập huấn

Chương trình sẽ được triển khia trong ba đợt với các nội dung cụ thể, Đợt 1: Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT); Đợt 2: Cập nhật CTĐT; Đợt 3: Xây dựng đề cương chi tiết học phần. Sau khi hoàn tất các nội dung từng đợt tập huấn, học viên sẽ được thông báo để tiến hành đánh giá và góp ý chỉnh sửa các nội dung yêu cầu theo CDIO.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia