Tin tức và sự kiện

18/03/2021 371

Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2021

Trường Đại học Đồng Tháp hiện đang đào tạo 01 chuyên ngành tiến sĩ Quản lý Giáo dục và 06 chuyên ngành thạc sĩ gồm Quản lí giáo dục, chuyên ngành Lý Luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Toán, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam và chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.


Thông tin liên hệ:
website: http://dtsdh.dthu.edu.vn/XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia