Tin tức và sự kiện

04/03/2021 172

Tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2020 – 2021

Ngày 04/3, tại Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2020 – 2021 cho cán bộ giảng viên đang làm công tác cố vấn học tập tại Trường.

Cán bộ giảng viên trao đổi trong chương trình

Chương trình tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2020 – 2021 với 02 nội dung chính: Tập huấn sử dụng hệ thống Portal và tìm hiểu quy trình xử lý dữ liệu giữa các chức năng, phân hệ trên hệ thống Portal nhằm phục vụ công tác cố vấn học tập; Phổ biến các quy trình đào tạo liên quan đến cố vấn học tập và sinh viên nhằm thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên. Bên cạnh đó, chương trình còn trao đổi, giải đáp các thắc mắc cho cán bộ giảng viên về hệ thống, cách thức đăng kí học phần, các cập nhật, điều chỉnh liên quan đến việc hướng dẫn sinh viên đăng kí, hủy học phần, lên kế hoạch học tập... với các đơn vị chuyên môn như Phòng Đào tạo, Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác sinh viên.

Hình ảnh trong chương trình

Chương trình tập huấn hướng đến nâng cao hiệu quả hệ thống đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường; Đồng thời cung cấp kiến thức, thông tin cho đội ngũ cố vấn học tập thực hiện tốt vai trò cố vấn học tập và hỗ trợ đào tạo, nâng cao vai trò của đội ngũ cố vấn học tập trong công tác cố vấn cho sinh viên, học viên.

Tin, ảnh: Thanh Nguyên

 XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia