Tin tức và sự kiện

05/11/2020 1381

Tiến sĩ Lương Thanh Tân nhận nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Ngày 05/11, tại Hội trường Nhà H1, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức công bố Nghị quyết của Hội đồng Trường về công tác cán bộ lãnh đạo của Trường Đại học Đồng Tháp.

ThS. Trần Văn Thọ - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp công bố các Quyết định của Hội đồng Trường

TS.Lương Thanh Tân và PGS,TS.Phạm Minh Giản tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Theo đó, Hội đồng trường thống nhất để Tiến sĩ Lương Thanh Tân và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Giản tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Đồng thời, thống nhất giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp cho Tiến sĩ Lương Thanh Tân, cho đến khi có Quyết định mới về nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Nghị quyết có hiêụ lực từ ngày 04 tháng 11 năm 2020.

TS. Trương Tấn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao Nghị Quyết của Hội đồng trường cho Quyền Hiệu trưởng Lương Thanh Tân

TS.Lương Thanh Tân điều hành phiên họp Cán bộ quản lý quý IV, năm 2020

Khi nhận chức vụ Quyền Hiệu trưởng, Tiến sĩ Lương Thanh Tân đang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Tháp.

 Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia