Tin tức và sự kiện

08/10/2020 704

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 cho đối tượng 4 của Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 08/10, Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) Trường Đại học Đồng Tháp đã phối hợp với BCHQS Thành phố Cao Lãnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho đối tượng 4 của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2020 với sự tham dự của 52 học viên.Báo cáo viên báo cáo chuyên đề bồi dưỡng


Học viên tham dự lớp Bồi dưỡng

Chương trình lớp bồi dưỡng được khai giảng vào ngày 08/10, tổ chức báo cáo, nghiên cứu, học tập trong 4 ngày, bao gồm 8 chuyên đề với các nội dung cơ bản như: Bồi dưỡng những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược QP&AN trong thời kì mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QP&AN; Quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QP&AN trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước...

Kết thúc lớp Bồi dưỡng, những học viên có bài thu hoạch đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ QP&AN cho đối tượng 4.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia