Tin tức và sự kiện

30/09/2020 221

Tiếp tục đổi mới quản trị đại học, xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, kết nối và sẻ chia

Trong bối cảnh mới, Trường Đại học Đồng Tháp xác định sứ mạng là “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”, với tầm nhìn đến năm 2035: “Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”, với hệ giá trị cốt lõi mới: “Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện”. Nhà trường tiếp tục đổi mới quản trị đại học, xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, kết nối và sẻ chia.


Trường Đại học Đồng Tháp luôn chú trọng kết nối, hợp tác trong đào tạo

UNESCO đã đưa ra mô hình “Trường học hạnh phúc” xoay quanh 3 chữ P. Chữ P đầu tiên là People (Con người): để có một trường học hạnh phúc thì cần chú trọng xây dựng những giá trị nhân văn và chuẩn mực hành xử tích cực giữa người với người. Cụ thể là giữa nhà giáo với người học, giữa nhà giáo với nhà giáo, giữa nhà giáo với Ban giám hiệu, giữa nhà giáo với phụ huynh. Chữ P thứ hai là Process (Hệ thống): tức các quy trình, chính sách, hoạt động... được thiết kế để vận hành ngôi trường ấy có hợp lý hay không. Chữ P thứ ba là Place (Môi trường): tức những không gian vật chất lẫn không gian văn hóa giúp cho trường học là một môi trường an toàn, thân thiện.

Trường Đại học Đồng Tháp từng bước chuyển đổi từ mô hình quản lý sang mô hình nhà trường ưu tiên về quản trị. Đó là mô hình lấy mục tiêu chất lượng làm cơ sở, với cơ chế quản trị dựa trên quá trình xây dựng chiến lược, kế hoạch, ra quyết định, giám sát, đánh giá những vấn đề lớn để đáp ứng sự thay đổi. Cơ chế này là sự cụ thể hóa quyền tự chủ theo nguyên tắc dân chủ và được thực hiện cẩn trọng, toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực quản trị: chiến lược, hệ thống, đào tạo, khoa học và công nghệ, nhân sự và nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất...

Trường tiếp tục khuyến khích sáng tạo, để sáng tạo vừa là bản chất vừa là mục tiêu, sáng tạo để phát triển; xây dựng văn hóa sáng tạo trong mọi hoạt động, để sáng tạo luôn được khuyến khích, nuôi dưỡng và thúc đẩy. Đồng thời phát huy tinh thần tự do học thuật của giảng viên, phát huy tinh thần tự do học thuật góp phần tăng cường sự năng động, song hành với phát triển môi trường học thuật lành mạnh và mang tính khai phóng, để công tác đào tạo và giáo dục gắn bó hơn với thị trường lao động.

Trường tiếp tục sắp xếp, sáp nhập một số khoa, bộ môn đào tạo giáo viên phổ thông nhằm thích ứng với một số thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, vừa đào tạo giáo viên dạy tích hợp liên môn, vừa đào tạo giáo viên dạy phân hóa; xây dựng lộ trình giảm số đơn vị trực thuộc, tách và ghép một số khoa, sáp nhập một số phòng ban có chức năng và nhiệm vụ “gần nhau”, giảm số lượng bộ môn, tổ nghiệp vụ, “tinh giản” số lượng cán bộ quản lý.

Trường ưu tiên nguồn lực để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, với hệ thống thông tin quản lý giáo dục. Bên cạnh, phát triển hệ thống nguồn học liệu mở dựa trên nền tảng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Triển khai thư viện điện tử kết nối với các thư viện điện tử trong và ngoài nước, để người dạy và người học có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin phong phú, hữu ích và cập nhật. 

Tiếp tục phát triển văn hóa nhà trường được xác định là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa nhà trường hướng về sức mạnh hệ thống, trên nền tảng hệ giá trị cốt lõi đã được xác lập với sự đồng thuận của tập thể và cá nhân, từng bước kiến tạo và xác định triết lý giáo dục của trường, phát triển văn hóa nhà trường mang phong cách độc đáo, khai phóng, hiện đại và năng động.

Tự chủ đại học được nhiều nhà nghiên cứu so sánh như chìa khóa để mở cánh cửa quản trị đại học. Với tốc độ phát triển siêu nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học đứng trước nhiều cơ hội, thách thức đan xen nhau. Đổi mới quản trị đại học là giải pháp chiến lược để các trường có thể tận dụng tốt cơ hội, vượt qua thách thức bằng chính những điểm mạnh và cả điểm yếu của mình. Tự chủ đại học được áp dụng hiệu quả toàn phần sẽ kiến tạo nên “hệ sinh thái” hội tụ các điều kiện cần thiết để các trường đại học thực hiện hiệu quả tái cấu trúc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

DIỆU ANH

Nguồn: baodongthap.vnXEM THÊM [Tất cả]


Góp ý cho DThU

Tham gia