Tin tức và sự kiện

27/08/2020 353

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh cơ chế tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn

Thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Trường Đại học Đồng Tháp vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển. Quy chế mới thể hiện tinh thần đẩy mạnh cơ chế tự chủ, trách nhiệm giải trình và tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.


Trường Đại học Đồng Tháp đẩy mạnh kết nối và hợp tác quốc tế trong đào tạo. Ảnh: Thanh Nguyên

Theo đó, Trường Đại học Đồng Tháp xác định sứ mạng là “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”, với tầm nhìn đến năm 2035: “Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”, với hệ giá trị cốt lõi mới: “Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện”. Nhà trường đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định về: học thuật và hoạt động chuyên môn, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính và tài sản.

Về tự chủ học thuật và hoạt động chuyên môn, nhà trường chịu trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp quy định của pháp luật; xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời nhà trường tự chủ quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo; biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học; tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của giáo dục đại học; thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà trường tự chủ trong việc quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện các quyền tự chủ khác về học thuật và hoạt động chuyên môn phù hợp với quy định của pháp luật.

Cùng với quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường được đề cao. Theo quy chế, nhà trường thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của Hội đồng trường và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; trong đó, nhà trường chịu trách nhiệm trước người học, Hội đồng trường và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan về việc bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ và cam kết của nhà trường.

Nhà trường thực hiện công khai đầy đủ thông tin trên website của trường về sứ mạng, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi; các quy chế, quy định nội bộ; danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác; kết quả kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở giáo dục đại học; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình thức, kế hoạch tổ chức đào tạo; đề án và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học hằng năm; chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, nhà trường thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản đã ban hành, các quyết định và hoạt động tự chủ đã thực hiện.

HIẾU TRI

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp OnlineXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia