Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chính quy

news icon

Tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh chính quy năm 2017...

news icon

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

news icon

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015

Thông tin, thông báo các vấn đề liên quan đến tuyển sinh năm 2015

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn