Hội đồng khoa học

28/08/2011 16566

Hội đồng khoa học

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

1

PGS,TS.  Nguyễn Văn Đệ

Giảng viên cao cấp

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Hồ Văn Thống

Hiệu trưởng

Ủy viên

3

TS. Lương Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

TS.  Nguyễn Quốc Vũ

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

ThS.  Cao Dao Thép

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

6

TS.  Trương Tấn Đạt

Chủ tịch Hội đồng trường

Ủy viên

7

ThS.  Trần Thanh Liêm

Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp

Ủy viên

8

ThS. Nguyễn Thúy Hà

Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Ủy viên
9

TS. Nguyễn Văn Định

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

10

TS.  Nguyễn Văn Dũng

Trưởng khoa SP Toán - Tin

Ủy viên

11

TS. Võ Phan Thu Ngân

Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

12

TS. Lê Văn Tùng

Trưởng khoa SP KHXH

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Thị Kiều

Trưởng khoa GDTH - MN

Ủy viên

14

ThS. Trần Văn Phúc

Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

15

ThS. Trần Văn Tập

Trưởng phòng KH - TC

Ủy viên

16

ThS. Trần Văn Thọ

Trưởng phòng HC - TH

Ủy viên

17

TS. Phan Trọng Nam

Trưởng phòng KH & CN

Ủy viên

18

TS. Lê Hoàng Mai

Trưởng phòng BĐCL

Ủy viên

19

PGS,TS. Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng Đào tạo SĐH

Ủy viên

20

ThS. Nguyễn Anh Thư

Trưởng phòng HTQT

Ủy viên

21

TS. Nguyễn Giác Trí

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

22

TS. Nguyễn Thị Song Thương

Trưởng khoa VH - DL&CTXH

Ủy viên

23

TS. Trần Anh Hào

Trưởng khoa GDTC- QP&AN

Ủy viên

24

TS. Trần Thanh Vân

Trưởng khoa SP Ngữ Văn

Ủy viên

25

TS. Phạm Quốc Nguyên

Trưởng khoa NN&TNMT

Ủy viên

26

PGS,TS. Huỳnh Vĩnh Phúc

Trưởng khoa SP KHTN

Ủy viên

27

ThS. Võ Xuân Hùng

Phó Trưởng khoa SP Nghệ thuật

Ủy viên

28

PGS,TS.  Trần Văn Tân

Giảng viên cao cấp

Ủy viên

29

TS.  Bùi Văn Thắng

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên, Thư ký

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia