Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

     

ANNOUNCEMENT

 • - 22/06/2016
 • - 16/06/2016
 • - 13/06/2016
 • - 06/06/2016
 • - 02/06/2016
 • - 01/06/2016
 • - 01/06/2016
 • - 19/05/2016
 • - 09/05/2016
 • - 09/05/2016
Tuyen sinh 2016
Thông tin tốt nghiệp Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp Văn bản pháp quy Blackboard

Documents

mui ten

Government

DT University

Events in the future

04/07/2016
nothing
 • Faculty

 • Department

 • Intistute

Trường Đại học Đồng Tháp

783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn