Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

     

ANNOUNCEMENT

 • - 04/02/2016
 • - 03/02/2016
 • - 26/01/2016
 • - 25/01/2016
 • - 22/01/2016
 • - 18/01/2016
 • - 15/01/2016
 • - 15/01/2016
 • - 15/01/2016
 • - 14/01/2016
Thông tin tốt nghiệp Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp Văn bản pháp quy Blackboard

Documents

mui ten

Government

DT University

Events in the future

16/02/2016
 • Faculty

 • Department

 • Intistute

Trường Đại học Đồng Tháp

783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn