Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

     

ANNOUNCEMENT

 • - 29/08/2014
 • - 28/08/2014
 • - 20/08/2014
 • - 19/08/2014
 • - 18/08/2014
 • - 14/08/2014
 • - 14/08/2014
 • - 13/08/2014
 • - 12/08/2014
 • - 08/08/2014

Documents

mui ten

Government

DT University

Events in the future

10/09/2014
13/09/2014
nothing
 • Faculty

 • Department

 • Intistute

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh 2014