Văn bản trong mục này dành cho nội bộ. Nếu bạn có tài khoản sử dụng thì chọn vào liên kết sau để đăng nhập.

    Vào Egov

Sắp diễn ra

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


Báo cáo thường niên năm 2016
Trường Đại học Đồng Tháp được chọn là một trong các cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng và đặc thù của cả nước cùng tham gia, triển khai thực hiện Chương trình phát triển các trường sư phạm.
Báo cáo thường niên năm 2015
Giảng viên của trường đã thực hiện 1.989 đề tài KH&CN, công bố 1.345 bài báo trên các tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, trong đó có 105 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI.
Báo cáo thường niên năm 2014
Sinh viên của trường đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi: Giải thưởng tài năng Lương Văn Can, Tài năng khoa học trẻ, Olympic Toán, ...

>>Xem tất cả