TIN TỪ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Sắp diễn ra


 • Tháng 324
  Phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018
  + Địa điểm: Đường Hoàng sa
  + Thời gian tổ chức: 7h00
  Tháng 327
  Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Trường với đoàn viên, thanh niên
  + Thời gian: 18h30
  + Địa điểm: Hội trường H1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


Báo cáo thường niên năm 2017
Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2018), 43 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2018)
Báo cáo thường niên năm 2016
Trường Đại học Đồng Tháp được chọn là một trong các cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng và đặc thù của cả nước cùng tham gia, triển khai thực hiện Chương trình phát triển các trường sư phạm.
Báo cáo thường niên năm 2015
Giảng viên của trường đã thực hiện 1.989 đề tài KH&CN, công bố 1.345 bài báo trên các tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, trong đó có 105 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI.

>>Xem tất cả
  Văn bản trong mục này dành cho nội bộ. Nếu bạn có tài khoản sử dụng thì chọn vào liên kết sau để đăng nhập.

  Vào Egov