Thông tin tuyển dụng


Thông tin chỉ tiêu tuyển dụng
Thông tin chỉ tiêu tuyển dụng của một số doanh nghiệp năm 2016
Thông tin tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
UBND tỉnh Đồng Tháp thống báo tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015
Thông báo tuyển dụng Công ty CP Cao su Sài Gòn – Kymdan Chi nhánh Cần Thơ
Thông báo tuyển dụng Công ty CP Cao su Sài Gòn – Kymdan Chi nhánh Cần Thơ
Tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn Tỉnh năm 2014
Thông báo tuyển dụng giảng viên cho Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội
Trường ĐH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng giảng viên cho Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển viên chức
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2013 - 2014
Thông báo tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức, giáo viên.
Công ty CP Cao su Sài Gòn – KYMDAN chi nhánh Cần thơ, thông báo tuyển dụng
Công ty CP Cao su Sài Gòn – KYMDAN chi nhánh Cần thơ, thông báo tuyển dụng: Kế Toán thống kê; Nhân viên bán hàng; Nhân viên bảo vệ.
Thông báo tuyển dụng Giáo viên Tiểu học, Mầm non namư 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
Thông báo tuyển dụng Giáo viên Tiểu học, Mầm non namư 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2013-2014
Căn cứ nhu cầu giáo viên, nhân viên năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT Long An thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức các trường, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1