Ngành đào tạo

696

Thông tin ngành Khoa học môi trường

1. Ngành đào tạo: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
- Mã ngành: 7440301
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Khoa học môi trường
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
1. Kiến thức
1.1. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 
1.2. Nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản về tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học môi trường bao gồm toán, hóa học, sinh học, hóa môi trường và các hệ sinh thái nhằm áp dụng các kiến thức này trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường;
1.3. Có kiến thức tổng hợp về môi trường và kiến thức chuyên sâu khoa học môi trường nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và điều hành trong lĩnh vực môi trường; sinh thái môi trường; công nghệ môi trường; sử dụng và bảo vệ tài nguyên hướng đến việc phát triển bền vững xã hội;
1.4. Trình độ ngoại ngữ: đạt tối thiểu trình độ ngoại ngữ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Châu Âu hoặc tương đương.
1.5. Trình độ tin học: đạt tối thiểu trình độ tin học ứng dụng hoặc tương đương và sử dụng thành thạo một số phần mềm phục vụ cho công tác chuyên môn.Kỹ năng

2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
2.1.1. Có kỹ năng về quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải, cấp thoát nước;
2.1.2. Có khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất biện pháp phòng tránh và khắc phục những vấn đề môi trường; 
2.1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn.
2.1.4. Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, theo nhóm, thuyết trình và truyền đạt các kiến thức về môi trường.
2.2. Kỹ năng mềm
2.2.1. Xác định được phương pháp thực hiện phù hợp để giải quyết các vấn đề.
2.2.2. Kỹ năng giao tiếp và thích ứng với các môi trường làm việc
2.2.3. Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập
2.2.4. Thuyết trình trước đám đông 
2.2.5. Tầm nhìn và tư duy khoa học, khéo léo trong thao tác.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Tuân thủ pháp luật và kỷ luật trong công việc.
3.2. Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực môi trường như:  Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Công an và Quốc phòng.
- Ban quản lý các khu/cụm công nghiệp, Khu bảo tồn (Vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo vệ loài và sinh cảnh và khu bảo vệ cảnh quan).
- Tư vấn về môi trường ở UBND các cấp, các công ty tư vấn và thiết kế môi trường.
- Quản lý hệ thống xử lý chất thải, ở các cơ quan, doanh nghiệp, phụ trách công tác ISO về môi trường, sản xuất sạch.
- Công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị.
- Trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các tổ chức liên qua đến bảo vệ môi trường.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia