Tin tức và sự kiện

25/11/2021 1687

Trường Đại học Đồng Tháp được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao thực hiện 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Căn cứ vào tình hình triển khai nội dung Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nội dung chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo của tỉnh Đồng Tháp. Trường Đại học Đồng Tháp đã đề xuất 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, cụ thể: (1) “Xây dựng các mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh tỉnh Đồng Tháp” do PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ làm chủ nhiệm đề tài; (2) “Phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non và phổ thông tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” do TS. Hồ Văn Thống làm chủ nhiệm đề tài.

Đến ngày 24 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND-HC về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, Trường Đại học Đồng Tháp được giao làm đơn vị chủ trì thực hiện 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Cụ thể như sau:

Sản phẩm dự kiến đạt được của 02 đề tài là 05 bài báo được công bố trên Tạp chí khoa học có chỉ số ISSN và các sản phẩm ứng dụng bao gồm 07 mô hình tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo chủ đề cho học sinh tỉnh Đồng Tháp, tài liệu tập huấn thực hiện các mô hình giáo dục địa phương cho học sinh tỉnh Đồng Tháp, báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển tổng thể đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tỉnh Đồng Tháp…

Trường Đại học Đồng Tháp, chủ nhiệm đề tài và các thành viên sẽ xây dựng thuyết minh đề tài và triển khai thực hiện theo quy định. Hy vọng với những kết quả và sản phẩm dự kiến đạt được, các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Tin: Trâm Anh – Thanh HảiXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia