Thông báo về việc cập nhật điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển các ngành ĐH, CĐSP hệ chính quy năm 2019