Thông báo kết quả thi năng khiếu để xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019


Xem danh sách trúng tuyển tại đây