Thông báo điểm trúng tuyển 06 ngành Đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức kết quả học bạ lớp 12 THPT


    Dưới đây là điểm trúng tuyển các ngành Đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức kết quả học bạ lớp 12 THPT của 06 ngành.

    Các ngành còn lại nhà trường sẽ công bố sau.