Thông báo Tra cứu hồ sơ xét tuyển học bạ Năm 2019


Tra cứu thông tin tại đây http://tuyensinh.dthu.edu.vn/Tuyensinhhocba.aspx

Ngày thi năng khiếu các ngành GDTC, GDMN, SP Mỹ thuật, SP âm nhạc 

Thời gian:  7g ngày 10.7.2019 tại Trường Đại học  Đồng Tháp.

Các thông tin sai sót liên hệ SĐT: 02773 882 258 (Phòng Đảm bảo chất lượng)