Đề án tuyển sinh năm 2018


 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

1. Thông tin chung về trường

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web

- Tên trường: Trường Đại học Đồng Tháp

- Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Địa chỉ trang web: http://www.dthu.edu.vn

- Sứ mệnh của Trường là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”

>>> Một số Biểu mẫu đăng ký xét tuyển kèm theo Đề án tuyển sinh năm 2018
 - Mẫu 1: Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT (Click lên tên mẫu để tải)
 -
Mẫu 2: Phiếu đăng ký xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp thi năng khiếu (Click lên tên mẫu để tải)
 -
Mẫu 3: Phiếu đăng ký xét tuyển dựa theo kết quả học bạ lớp 12 THPT kết hợp thi năng khiếu (Click lên tên mẫu để tải)

>>> Click để xem toàn bộ đề án tuyển sinh năm 2018