Thông điệp của Hiệu trưởng


 

Năm học 2018 - 2019, toàn thể công chức, viên chức và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, quyết tâm giảng dạy, học tập và nghiên cứu với chủ đề năm học là: “Khát vọng của người học - Nhân hiệu của nhà giáo, Thương hiệu của nhà trường”, tập trung vào 06 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 

1. Tiếp tục nâng cao năng lực của nhà trường về tất cả lĩnh vực.

 

2. Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo và hoàn thành kiểm định chương trình đào tạo.

 

3. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng.

 

4. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phục vụ cộng đồng và truyền thông giáo dục.

 

5. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách trong nhà trường; kiến tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ phong trào sinh viên khởi nghiệp.

 

6. Tiếp tục ưu tiên kết nối với nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo nguồn nhân lực.

 

Trân trọng gửi lời chào đến các đồng chí và các bạn!

Hiệu trưởng              

NGƯT.PGS,TS. NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

Xem thêm