Danh bạ điện thoại Trường Đại học Đồng Tháp


Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277. 3881518 * Fax: 0277. 3881713

Website: www.dthu.edu.vn

Email: dhdt@dthu.edu.vn

KHOA ĐÀO TẠO

 • Khoa SP Ngoại ngữ 0277.3882006
 • Khoa Sư Phạm Toán 0277.3881623
 • Khoa SP Lý - Hóa - Sinh 0277.3882650
 • Khoa SP Ngữ văn 0277.3882008
 • Khoa SP Nghệ thuật 0277.3882116
 • Khoa SP Sử - Địa và GD Chính trị 0277.3882338
 • Khoa GD Thể chất - GD QP và AN 0277.3883404
 • Khoa Giáo Dục 0277.3881613
 • Khoa Kinh tế và QTKD 0277.3883369
 • Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 0277.3881624
 • Khoa Văn hóa - Du lịch 0277.3883043

TRUNG TÂM

 • Tổ chức cán bộ và Công tác Đảng 0277.3882518
 • Phòng Hành chính - Tổng hợp 0277.3881518
 • Phòng Công tác sinh viên 0277.3881714
 • Phòng Hợp tác quốc tế 0277.3882741
 • Phòng Đào tạo 0277.3881619
 • Phòng Thiết bị và XDCB 0277.3882337
 • Phòng Thanh tra - Pháp chế 0277.3881430
 • Phòng Đảm bảo chất lượng 0277.3882258
 • Phòng Đào tạo Sau đại học 0277.3881622
 • Phòng Khoa học và Công nghệ 0277.3882738
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính 0277.3881618
 • Phòng Truyền thông 0277.3881518
 • Ban Tư vấn sinh viên 0277.3995599 
 • Trung tâm TT-Thư viện Lê Vũ Hùng 0277.3881778
 • Trung tâm Quản lý Dịch vụ 0277.3881008
 • Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo 0277.3830383
 • Phát triển kỹ năng nghề nghiệp 0277.3881116
 • Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 0277.3881715
 • Trung tâm Phân tích Hóa học 0277.3833383
 • Trung tâm Liên kết đào tạo 0277.3882884
 • Tạp chí KH Đại học Đồng Tháp 0277.3883819

TRƯỜNG TRỰC THUỘC

 • Trường THSP Mầm non Hoa Hồng 0277.3883464