Danh bạ điện thoại Trường Đại học Đồng Tháp


  • Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại: 0277. 3881518   *  Fax: 0277. 3881713
  • Website: www.dthu.edu.vn;
  • Email: dhdt@dthu.edu.vn
  • Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng: NGƯT.PGS,TS. NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

    TRƯỜNG TRỰC THUỘC