Danh sách dự thi năng khiếu để xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019


Thời gian và địa điểm tập trung tại Trường Đại học Đồng Tháp: Ngày 10/7/2019

- Ngành Giáo dục thể chất: tập trung 07g00 tại sân FUTSAL

- Ngành Giáo dục mầm non: tập trung 07g00 tại GIẢNG ĐƯỜNG 1

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: tập trung 08g00 tại GIẢNG ĐƯỜNG 1

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: tập trung 07g00 tại PHÒNG 206 Nhà học A1

Danh sách dự thi: xem tập tin đính kèm