Thông báo Kết quả tuyển sinh hệ Liên thông VLVH năm 2019 tại trường Đại học Đồng Tháp và Thời gian Khai giảng


 

1. Danh sách trúng tuyển

 1. Ngành Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Giáo dục Mầm non (TC-ĐH)
 1. Ngành Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Toán học (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Tin học (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Vật lý (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Hóa học (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Sinh học (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Ngữ văn (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Địa lý (CĐ-ĐH)
 1. Ngành Sư phạm Mỹ thuật (CĐ-ĐH)

2. Thời gian khai giảng

Thời gian khai giảng : 07/7/2019

Địa  điểm : Hội trường H1-Trường Đại học Đồng Tháp

Học Phí: Ngành Sư phạm Mỹ thuật, Ngành Giáo dục Thể chất : 3.500.000đ(7.000.000đ/năm)

               Các ngành khác : 3.000.000đ(6.000.000đ/năm)

Hồ sơ nhập học:

1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (đối với hệ Liên thông CĐ-ĐH) hoặc Bằng tốt nhiệp Trung cấp chuyên nghiệp (đối với hệ Liên thông TC-ĐH)

2. Phí làm thẻ học viên và hồ sơ: 30.000đ

3. 02 tấm ảnh 3x4