Kế hoạch hướng dẫn học bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp


Trường Đại học Đồng Tháp thông báo kế hoạch hướng dẫn học bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019, chuyên ngành Quản lý Giáo dục, LL&PPDH Bộ môn Toán, các chuyên ngành còn lại sẽ thông báo sau.
Tất cả >>