Email: doanthanhnien.spd@dthu.edu.vn
Telephone: 0673.881615
Fax: 0673.881713
contact icon
Điều kiện và chính sách sử dụng

Findhome được sử dụng cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp nhằm đáp ứng nhu cầu tìm phòng trọ của sinh viên hiện tại cũng như sinh viên tương lại.

Bên cạnh đó website cũng góp phần nâng cao khả năng quản lý thông tin cư trú của sinh viên trong trường thông qua việc cung cấp công cụ cho phép sinh viên kê khai và cập nhật thông tin nơi cư trú hiện tại cũng như trong quá khứ.

Do đó Website này chỉ phục vụ cho sinh viên thuộc trường Đại học Đồng Tháp. Tuy nhiên nếu người dùng internet có thể truy cập vào website để có thể lấy được thông tin về nhà trọ trong TP.Cao Lanh - Đồng Tháp