Email: doanthanhnien.spd@dthu.edu.vn
Telephone: 0673.881615
Fax: 0673.881713
contact icon
Trợ giúp

Trợ giúp này sẽ giúp bạn cách đăng ký thông tin chổ ở

Bước 1

Click chọn icon

Bước 2

Chọn loại chổ ở mà bạn đang ở:
icon

Bước 2.1 - Khi chổ ở là nhà trọ

Chọn nhà trọ mà bạn đang ở và nhập thời gian bắt đầu ở
icon

Bước 2.2 - Khi chổ ở là ký túc xá

Nhập địa chỉ phòngthời gian bắt đầu ở
icon

Bước 2.3 - Khi chổ ở là nhà riêng

Nhập địa chỉ nhà riêng bạn đang ở và thời gian bắt đầu ở
icon