Email: doanthanhnien.spd@dthu.edu.vn
Telephone: 0673.881615
Fax: 0673.881713
contact icon

Giới thiệu

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ sinh viên, nhà trường xin giới thiệu dịch vụ Nhà trọ sinh viên cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp và các chủ nhà trọ.
Đây là dịch vụ miễn phí cho sinh viên của trường cũng như các chủ nhà trọ có nhu cầu đăng thông tin nhà trọ lên Website của trường.
Sinh viên của trường có thể đăng nhập vào hệ thống với cùng tài khoản với hệ thống Blackboard.
Nhà cung cấp muốn đăng thông tin nhà trọ hãy liên hệ với Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn thực hiện.

Gửi yêu cầu

Khi các bạn có yêu cầu gì liên quan đến dịch vụ nhà trọ hãy liên hệ với chúng tôi

Nhà trọ mới nhất
 • No image
 • Nhà trọ Vũ Linh
 • Địa chỉ: Tổ 34,Khóm 4, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ Út Thủy
 • Địa chỉ: Số 68, tổ 58 khóm 6 Phường 6 Thành phố Cao Lãnh,Khóm 1, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ Nguyễn Khánh Thời
 • Địa chỉ: Số 703/10 Khóm 2 Phường 6 Thành phố Cao Lãnh,Khóm 1, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ 775
 • Địa chỉ: Tổ 10, Khóm 1 Phường 6 Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp,Khóm 1, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ Kiều Oanh
 • Địa chỉ: Số 18,Khóm 5, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ Nguyễn Thế Anh
 • Địa chỉ: Số 906, tổ 52,Khóm 5, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ 72
 • Địa chỉ: Tổ 55,Khóm 6, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ Nguyễn Thị Kim Thu
 • Địa chỉ: Tổ 11,Khóm 2, Phường 6
 • No image
 • Nhà trọ Đặng Văn Vui
 • Địa chỉ: Số 968, tổ 5,Khóm 6, Phường 6