Từng bước tái cấu trúc nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển

27/10/2016 00:00:00347

ĐTO - Tái cấu trúc nhà trường là quá trình sắp xếp lại, đổi mới tổ chức và hoạt động nhà trường để đáp ứng yêu cầu mới của sự phát triển. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ, các trường đại học đã và đang tiến hành điều chỉnh về kế hoạch chiến lược và tổ chức bộ máy nhà trường, như một yêu cầu tất yếu. Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Đồng Tháp (gọi tắt là Trường) đã từng bước tiến hành tái cấu trúc nhà trường và đổi mới công tác quản trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu xã hội.

 


Tăng cường hợp tác với các đơn vị tuyển dụng lao động và đối tác quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy tái cấu trúc hiệu quả

 

Mục đích tái cấu trúc nhà trường ở giai đoạn 2017 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2030 được xác định là: Xây dựng bộ máy nhà trường tinh gọn và cơ chế quản trị linh hoạt; Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức; Giảng dạy và giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội; Nghiên cứu gắn với chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng; Tăng cường mối liên kết với nhà tuyển dụng lao động và cơ sở giáo dục; Từng bước quốc tế hóa hoạt động đào tạo.

 

Trường sẽ từng bước chuyển đổi từ mô hình quản lý sang mô hình nhà trường ưu tiên về quản trị. Đó là mô hình với cơ chế quản trị dựa trên quá trình ra quyết định, giám sát, đánh giá những vấn đề lớn để đáp ứng sự thay đổi. Cơ chế này là sự cụ thể hóa quyền tự chủ theo nguyên tắc dân chủ và được thực hiện cẩn trọng, toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực quản trị: chiến lược, hệ thống, đào tạo, khoa học và công nghệ, nhân sự và nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất... Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống văn bản quản lý và bộ quy trình quản trị phù hợp, hiện đại. Tiếp tục xây dựng bộ máy quản trị, đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ viên chức giảng dạy mang tính chuyên nghiệp; thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ hàng năm.

 

Trường tiếp tục khuyến khích sáng tạo, để sáng tạo vừa là bản chất vừa là mục tiêu của Trường, sáng tạo để phát triển. Tiếp tục xây dựng văn hóa sáng tạo trong mọi hoạt động của Trường để sáng tạo luôn được khuyến khích, nuôi dưỡng và thúc đẩy. Đồng thời, phát huy tinh thần tự do học thuật của giảng viên. Phát huy tinh thần tự do học thuật góp phần tăng cường sự năng động, song hành với phát triển môi trường học thuật lành mạnh và khai phóng để công tác đào tạo và giáo dục gắn bó hơn với thị trường lao động.

 

Trường tiếp tục sắp xếp, sáp nhập một số khoa, bộ môn đào tạo giáo viên phổ thông nhằm thích ứng với một số thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, vừa đào tạo giáo viên dạy tích hợp liên môn, vừa đào tạo giáo viên dạy phân hóa; xây dựng lộ trình giảm số đơn vị trực thuộc, tách và ghép một số khoa, sáp nhập một số phòng ban có chức năng và nhiệm vụ “gần nhau”, giảm số lượng bộ môn, tổ nghiệp vụ, “tinh giản” số lượng cán bộ quản lý.

 

Trường sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện tin học hóa trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, với hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS). Phát triển hệ thống nguồn học liệu mở dựa trên nền tảng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Triển khai thư viện điện tử kết nối với các thư viện điện tử trong và ngoài nước, để người dạy và người học có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin phong phú, hữu ích và cập nhật.

 

Tiếp tục phát triển văn hóa nhà trường được xác định là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa nhà trường hướng về sức mạnh hệ thống, trên nền tảng hệ giá trị cốt lõi đã được xác lập với sự đồng thuận của tập thể và cá nhân. Từng bước kiến tạo và xác định triết lý giáo dục của Trường, phát triển văn hóa nhà trường mang phong cách độc đáo, khai phóng, hiện đại và năng động.

 

Tái cấu trúc được so sánh như một “liều thuốc mạnh cần thiết” góp phần làm thay đổi cơ cấu tổ chức nhà trường theo hướng trở nên tinh giản, gọn nhẹ hơn; hoạt động và quản trị hiệu quả hơn. Với Trường Đại học Đồng Tháp, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai Kế hoạch hành động của ngành giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự đồng thuận cao trong quá trình tái cấu trúc là bài học kinh nghiệm thành công của Trường. Trong thực tế, việc tái cấu trúc bộ máy, cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị của nhà trường có ý nghĩa then chốt, nhưng đồng thời việc tái cơ cấu này chỉ mang lại hiệu quả cao khi được tiến hành đồng bộ với nhiều yếu tố khác trong cùng hệ thống và thích ứng tốt với tác động của ngoại lực.

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

theo Báo Đồng Tháp onlineXEM THÊM
Sinh viên Đại học Đồng Tháp đạt giải nhì Tài năng Lương Văn Can
Sáng 20/10, Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2016 đã khép lại sau vòng thi đặc biệt để xác định 03 thứ hạng cao nhất của cuộc thi.
Gặp gỡ, giao lưu với sinh viên đến từ Trường Đại học Hradec Kralove - Cộng hòa Séc
Trong 02 ngày mùng 7 và ngày 11/10/2016, Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non (Khoa GD THMN) đã tổ chức gặp gỡ và đối thoại cùng các bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Hradec Kralove, Cộng hòa SécTại buổi gặp gỡ, phía Trường Đại học Hradec Kralove đánh giá rất cao về mô hình dạy học ở Trường Đại học Đồng Tháp (Trường ĐHĐT).
Lễ ra mắt Ban chấp hành lâm thời Hội cựu sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Với mục đích tập hợp các thế hệ cựu sinh viên đã học tập và trưởng thành từ Nhà trường tham gia vào quá trình tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên đang theo học tại trường các vấn đề như thực tập, tuyển dụng, tham quan doanh nghiệp...;
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu quy luật biến động bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp, đề xuất các giải pháp ứng phó giảm nhẹ thiệt hại”
Ngày 24/9/2016, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu quy luật biến động bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp, đề xuất các giải pháp ứng phó giảm nhẹ thiệt hại” do ThS. Trịnh Phi Hoành làm chủ nhiệm, Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì.
Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2015 – 2016
Năm học 2015 – 2016, Trường Đại học Đồng Tháp đã triển khai mô hình giảng viên cố vấn học tập (CVHT) nhằm giúp đỡ, hướng dẫn sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, tư vấn về chương trình đào tạo, rèn luyện và cả về tâm tư tình cảm...

>>Xem tất cả