Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Qui chế đào tạo

news icon

Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo trình độ Tiến sĩ

news icon

Quy chế về đạo tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo trình độ Thạc sĩ và một số phụ lục kèm theo

news icon

Quy chế đào đạo trình độ Đại học Cao Đẳng

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế đào đạo trình độ Đại học Cao Đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn