Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Giới thiệu về Trường Đại học Đồng Tháp

- Địa chỉ  

- Điện thoại 

- Fax

- Website 

- Email 

- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

: 067. 3881518

: 067. 3881713

: www.dthu.edu.vn;

: dhdt@dthu.edu.vn

: PGS,TS NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

(GS,TS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh lưu niệm

với CBGV nhân dịp đến thăm và làm việc với Trường)

      Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường ĐHSP Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.

* Chức năng, nhiệm vụ:

      - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;

     - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

     - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

* Sứ mệnh:

        Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

* Bộ máy nhà trường gồm:

       14  khoa đào tạo; 14 phòng - ban chức năng; 03 Trung tâm; 01 Tạp chí Khoa học (có chỉ số ISSN); 01 Thư viện; 01 Trường Thực hành sư phạm Mầm non.

* Đội ngũ:

     Tính đến tháng 8/2014, Nhà trường có 575 cán bộ, viên chức; trong đó có 393 giảng viên. Cán bộ, giảng viên có học hàm Giáo sư: 01 người; Phó giáo sư: 02 người; Giảng viên chính: 45 người; Tiến sĩ: 45 người; Thạc sĩ: 279 người (có 72 người đang là Nghiên cứu sinh), và 36 người đang học Cao học; 45 người đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

* Đào tạo:

    Số lượng và cơ cấu ngành nghề liên tục phát triển trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo. Hiện nay, Trường có 04 chuyên ngành Thạc sĩ (Quản lý Giáo dục, Giáo dục học, Ngôn ngữ Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán), 32 ngành đào tạo trình độ đại học, 16 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

   Quy mô đào tạo của Nhà trường hiện nay là 12.000 học viên, sinh viên, với 1.000 học viên cao học ; cùng với 8.000 sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 22 cơ sở đào tạo thuộc các tỉnh trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

   Ngoài ra, Nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học lớn có uy tín trong nước để đào tạo trình độ thạc sĩ với quy mô là 26 chuyên ngành đào tạo với 1.204 học viên hiện là cán bộ, giảng viên, giáo viên thuộc các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông trong và ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long.

* Thành tích đã đạt được:

1. Huân chương

              - Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2009

              - Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003

              - Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1997

              - Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985.

2. Cờ thi đua, bằng khen

- Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng đơn vị có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2004 đến 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014.

3. Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”

              Liên tục đạt danh hiệu Tập thể LĐXS cấp Bộ từ năm 2003 đến 2014.

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn