Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Giới thiệu về Trường Đại học Đồng Tháp

- Địa chỉ  

- Điện thoại 

- Fax

- Website 

- Email 

- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

: 067. 3881518

: 067. 3881713

: www.dthu.edu.vn;

: dhdt@dthu.edu.vn

: PGS,TS NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

(GS,TS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh lưu niệm

với CBGV nhân dịp đến thăm và làm việc với Trường)
 

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;

- Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

- Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

- Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội;

Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.

* Bộ máy nhà trường gồm:

- 14  Khoa đào tạo chuyên ngành;

- 13  Phòng ban chức năng;

- 02 Trung tâm;

- 01 Tạp chí khoa học (có chỉ sISSN);

- 01 Thư viện trung tâm;

- 01 Trường Mầm non Hoa Hồng;

- 01 Trạm Y tế;

- 01 Văn phòng Đảng - Đoàn

* Đội ngũ:

Trường Đại học Đồng Tháp đang sở hữu 575 giảng viên, cán bộ và nhân viên; trong đó, 02 Phó Giáo sư, 42 tiến sĩ, 254 thạc sĩ, 63 nghiên cứu sinh, 84 giảng viên đang học cao học.

Và một con số ấn tượng có được ở Trường Đại học Đồng Tháp, đó là chỉ riêng năm học qua đã có 26 giảng viên được tuyển chọn đi học nước ngoài, đưa tổng số giảng viên của trường đang theo học tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới lên 40 người, chiếm tỉ lệ 10% đội ngũ giảng viên

* Đào tạo:

- Năm học 2013 - 2014, Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo 03 chuyên ngành Thạc sĩ, 31 ngành đại học và 16 ngành cao đẳng hệ chính quy, 02 ngành Trung cấp chuyên nghiệp với trên 10.000 học viên, sinh viên từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đồng  thời với trên 7.000 học viên hệ vừa làm vừa học.

- Trường Đại học Đồng Tháp còn liên kết với các trường Đại học trong nước đào tạo Sau đại học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường và đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh kế – xã hội của tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số có khoảng 800 học viên với 22 chuyên ngành đào tạo.

* Thành tích đã đạt được:

1. Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”

              Liên tục đạt danh hiệu Tập thể LĐXS từ năm 2004 đến 2012

2. Cờ thi đua

- Cờ luân lưu của Chính phủ tặng đơn vị tiên tiến xuất sắc năm học 1993 - 1994.
             - Cờ thi đua của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2000

              - Cờ thi đua của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2003

              - Cờ thi đua của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006

             - Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008.

3. Huân chương

              - Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2009

              - Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003

              - Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1997

              - Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn