Thông tin các ngành tuyển sinh năm 2018


>>> Click để xem toàn bộ đề án tuyển sinh năm 2018 

>>> Một số Biểu mẫu đăng ký xét tuyển kèm theo Đề án tuyển sinh năm 2018

  1.  Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (Đối với các ngành không thi năng khiếu): Mẫu 1; (Click lên tên mẫu để tải)

  2.  Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 (Đối với các ngành năng khiếu): Mẫu 2 (Click lên tên mẫu để tải)

  3. Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12THPT (Đối với các ngành năng khiếu): Mẫu 3 (Click lên tên mẫu để tải)