Thông tin chung về các ngành tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

I. Thông tin chung

 • Tên trường: Trường Đại học Đồng Tháp; Mã trường: SPD
 • Website: www.dthu.edu.vn  ; E-mail: dhdt@dthu.edu.vn
 • Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước
 • Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 02773.882.258
 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

II. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

1. Ngành tuyển

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

Môn chính

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

52140114

Quản lý giáo dục

20

C00

D01

Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh

 

52140202

Giáo dục Tiểu học

100

C01

C03

C04

D01

Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh

 

52140205

Giáo dục Chính trị

40

C00

C19

D01

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52140209

Sư phạm Toán học

40

A00

A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

52140210

Sư phạm Tin học

40

A00

A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

52140211

Sư phạm Vật lý

40

A00

A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

52140212

Sư phạm Hóa học

40

A00

B00

D07

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

52140213

Sư phạm Sinh học

40

A02

B00

D08

Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

52140217

Sư phạm Ngữ văn

40

C00

C19

D14

D15

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

 

52140218

Sư phạm Lịch sử

40

C00

C19

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52140219

Sư phạm Địa lý

40

C00

C04

D10

Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Địa
Toán, Địa, Tiếng Anh

 

52140231

Sư phạm Tiếng Anh

40

D01

D14

D15

Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

Tiếng Anh

52220113

Việt Nam học
(Văn hóa du lịch)

80

C00

C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52220201

Ngôn ngữ Anh
- Biên-phiên dịch
- Tiếng Anh kinh doanh

80

D01

D14

D15

Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

Tiếng Anh

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

80

C00

D01

D14

D15

Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

 

52220342

Quản lý văn hóa

40

C00

C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52340101

Quản trị kinh doanh

100

A00

A01

D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

52340201

Tài chính - Ngân hàng

40

A00

A01

D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

52340301

Kế toán

150

A00

A01

D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

52440301

Khoa học môi trường

80

A00

B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

52480101

Khoa học Máy tính
(CNTT)

30

A00

A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

52620109

Nông học

20

A00

B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

52620301

Nuôi trồng thủy sản

80

A00

B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

52760101

Công tác xã hội

130

C00

C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52850103

Quản lý đất đai

40

A00

A01

B00

D07

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

51140202

Giáo dục Tiểu học

100

C01

C03

C04

D01

Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh

 

2. Đăng ký xét tuyển

Thí sinh ĐKXT và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT

 1. Ngành tuyển

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

Môn chính

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

52140114

Quản lý giáo dục

20

C00

D01

Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh

 

52220113

Việt Nam học
(Văn hóa du lịch)

20

C00

C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52220201

Ngôn ngữ Anh
- Biên-phiên dịch
- Tiếng Anh kinh doanh

20

D01

D14

D15

Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

Tiếng Anh

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

20

C00

D01

D14

D15

Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

 

52220342

Quản lý văn hóa

10

C00

C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52340101

Quản trị kinh doanh

20

A00

A01

D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

52340201

Tài chính - Ngân hàng

20

A00

A01

D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

52340301

Kế toán

20

A00

A01

D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

52440301

Khoa học môi trường

20

A00

B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

52480101

Khoa học Máy tính
(CNTT)

10

A00

A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

52620109

Nông học

20

A00

B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

52620301

Nuôi trồng thủy sản

20

A00

B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

52760101

Công tác xã hội

20

C00

C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

52850103

Quản lý đất đai

10

A00

A01

B00

D07

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

2. Đăng ký xét tuyển

 • Hồ sơ: Phiếu đăng ký xét tuyển theo Mẫu 1 (Sử dụng để xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT) trên trang Web của Trường.
 • Thời gian: từ 25/6/2017 đến 25/7/2017
 • Phương thức: Nộp trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh

IV. Xét tuyển kết hợp với thi tuyển

 1. Ngành tuyển

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

Môn chính

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

52140206

Giáo dục Thể chất

40

T00

Toán,Sinh, Năng khiếu TDTT

NK TDTT

52140201

Giáo dục Mầm non

210

M00

Văn, Toán, Năng khiếu GDMN

NK GDMN

52140221

Sư phạm Âm nhạc

30

N00

Văn, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

Hát

52140222

Sư phạm Mỹ thuật

30

H00

Văn, Trang trí, Hình họa

Hình họa

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

51140201

Giáo dục Mầm non

140

M00

Văn, Toán, Năng khiếu GDMN

NK GDMN

Lưu ý:

 • Đối với các môn văn hóa: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 hoặc kết quả học tập lớp 12 THPT.
 • Thi tuyển các môn năng khiếu vào ngày 10/7/2017.
 • Môn chính nhân hệ số 2.

2. Đăng ký xét tuyển

 • Hồ sơ:
 1. Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 thì đăng ký xét tuyển theo Mẫu 2 (Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia tuyển sinh các ngành năng khiếu) trên trang Web của Trường.
 2. Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT thì đăng ký xét tuyển theo Mẫu 3 (Sử dụng kết quả lớp 12 THPT tuyển sinh các ngành năng khiếu) trên trang Web của Trường.
 • Thời gian: từ ngày 25/6/2017 đến 06/7/2017

Phương thức: Nộp trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh