Kế hoạch ôn thi và học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2018 của Trường Đại học Đồng Tháp