Thông báo liên kết tải hình ảnh trao bằng tốt nghiệp đợt ngày 23,24 và 25 tháng 7 năm 2018


Ngày 23 tháng 7 năm 2018 
 - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Khoa Văn hóa - Du lịch
- Khoa Sư phạm Toán - Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Ngày 24 tháng 7 năm 2018 
 - Khoa Sư phạm Sử - Địa và GDCT- Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
- Khoa GD Thể chất và GD Quốc phòng và AN- Khoa Sư phạm Nghệ thuật
Ngày 25 tháng 7 năm 2018 
 - Khoa Sư phạm Lý - Hóa - Sinh- Khoa Giáo dục: Ngành GD Tiểu học  |  Ngành GD Mầm non
 - Khoa Sư phạm Ngữ văn 

 
Tất cả >>