Thông báo điểm xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018


  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN (Dành cho Thí sinh Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyến)

  2. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN(Dành cho Thí sinh và Điểm tiếp nhận hồ sơ Điều chỉnh NV ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT)

  3. PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (gồm 2 mẫu phiếu)
Tất cả >>