Thông báo chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2017 tại Trường Đại học Đồng Tháp